ÚVOD
Od 14. ledna do 26. dubna 2019 bude probíhat zápis do třetího ročníku soutěže "BigMat International Architecture Award", kterou organizuje skupina BigMat International, lídr mezi nezávislými distributory stavebních materiálů na mezinárodní úrovni.
 
 

BIGMAT INTERNATIONAL S.A.

Skupina BigMat byla vytvořena v roce 1981 s cílem spojit společnosti z jednotlivých evropských zemí vytvořením spolupracujících uskupení. Vývoj a růst skupiny je založen na čtyřech hlavních charakteristikách:

• Nezávislí podnikatelé
• Duch excelence
• Spolupráce a výměna zkušeností
• Blízkost klientovi

Značka BigMat, s více než 892 prodejními místy v Evropě, rozmístěnými v sedmi zemích, v Belgie, v České republice, na Slovensku, ve Francii, v Itálii, v Portugalsku a Španělsku, má obrat více než 2000 milionů euro a důraz klade na oblast stavebnictví. BigMat vždy podporuje proces realizace architektonického projektu, poskytuje stavební materiály a dbá na profesionální rady.

Skupina, která doprovází a přímo poskytuje rady a účastní se procesů renovace nebo konstrukce v rámci sektoru, který v současné době prochází velkou ekonomickou recesí, má vůči současné společnosti velký závazek. Tento přístup se projevuje prostřednictvím nabídky změn městské sítě ve městech, udržitelným rozvojem, rozvojem sociálního bydlení nebo zlepšováním podmínek obyvatelnosti domů. Skupina se domnívá, že architekti mají zásadní úlohu a velký vliv na tuto transformaci.

Z těchto všech důvodů vychází náš zájem o pořádání ceny “BigMat International Architecture Award’19”, která má za cíl ocenit architektonickou excelenci a tím podpořit dialog mezi jednotlivými aktéry v oblasti architektury. Výsledkem by měly být kvalitní stavby. Pozornost zaměříme na architektonická díla, která přispěla výraznou měrou k soudobé architektonické kultuře prostřednictvím mimořádné citlivosti v dialogu s nadčasovými tématy historie architektury, a jež kladou důraz na energetickou účinnost, udržitelné stavby a hledání většího komfortu bydlení.
 
892
PRODEJNÍ MÍSTA
V EVROPĚ


BMIAA’19
OCEŇUJE
EXCELENCI
ARCHITEKTONICKOU:

MĚSTSKÉ KRAJINY
UDRŽITELNOST
SOCIÁLNÍ BYDLEÍ
OBYVATELNOST

 

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD’19