FAQ

Problémy s heslem

Pokud se uživatel nemůže přihlásit do své složky, může to být z následujícího důvodu:

1. spletl si heslo.

2. špatně zadal heslo: formát hesla rozlišuje mezi malými a velkými písmeny. Je důležité zadat všechny znaky správně nebo obnovit heslo.

3. uživatel zadává e-mail, který neodpovídá e-mailu, který uvedl při zápisu. V takovém případě i když zadá obnovit heslo, tak nové heslo neobdrží, protože systém nerozpozná uživatele.

POLITIKA SOUKROMÍ

Cílem této politiky je informovat o ochranně osobních údajů na oficiálních webových stránkách a na dalších přístupech na sítě nebo internet (dále pouze “Web”), abyste se již předem svobodně a dobrovolně rozhodli, zda chcete poskytnout BIGMAT INTERNATIONAL své osobní údaje, které bychom mohli po vás chtít, nebo které bychom mohli od vás získat, abyste mohli mít přístup a používat Web, Obsahy a blog, jež jsou majetkem společnosti. 

KATALOGY

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

KATALOGY

U příležitosti slavnostního předání cen BigMat International Architecture Award byl představen katalog zahrnující vítězné, finálové a vybrané projekty, které v daném ročníku zvolila porota. Tyto katalogy zahrnují úvodní texty s komentáři jednotlivých členů poroty ohledně vítězných projektů.

VÍTĚZOVÉ

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

VÍTĚZOVÉ

BIGMAT ’15 INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD
Z celkového počtu téměř osmi set projektů představených v šesti evropských zemích - Belgie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie a Česká republika se porota ve složení Jesús Aparicio - prezident, Olivier Bastin (Belgie), Martin Rajniš (Česká repu

PRAVIDLA

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

PRAVIDLA

ORGANIZAČNÍ ENTITA

Skupina BigMat International SA, s centrálním sídlem v Lucembursku a zastoupením v sedmi evropských zemích (regiony Valonsko a Brusel - hlavní město, Česká republika, Slovensko, Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko) podporuje Mezinárodní cenu za architekturu “BigMat’17 International Arch

POROTA

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

POROTA

VĚDECKÁ KOORDINACE
JESÚS APARICIO / PREZIDENT

Doktor architektury a profesor architektonických projektů na E.T.S.A.M..

PREMIOS

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

CENY

Porota předá celkem 13 cen v různých kategoriích, kde bude zastoupeno sedm účastnících se zemí. Dále udělí Zvláštní uznání pro mladé architekty. Ze třinácti oceněných v různých kategoriích porota vybere sedm, kteří získají Národní cenu BigMat’17. Sedm vítězných národních děl se utká o Hlavní cenu za architekturu BigMat´17, jeden z držitelů národní ceny se tedy stane celkovým vítězem.

BMIAA’19

Patronem ceny BigMat International Architecture Award’19 je Skupina BigMat International S.A., se sídlem v Lucembursku, mající zastoupení v sedmi evropských zemích: Belgii, Česká republika, Francie, Itálie, Portugalsko, Slovensko a Španělsko.

Subscribe to