BMIAA’21

Sponzor cien BigMat International Architecture Award’21 je skupina BigMat International S.A. so sídlom v Luxembursku a s prítomnosťou v siedmych európskych krajinách, Belgicka, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko.

Porota vyberie celkom štrnásť finalistov, kde bude musieť byť zastúpených všetkých sedem krajín zúčastňujúcich sa súťaže, každá s dvoma finalistami. Zo 14 projektov porota vyberie sedem do kategórie Národných cien BMIAA’21. Z dôvodu 40. výročia značky BigMat, obzvlášť v tomto piatom ročníku, porota bude musieť zabezpečiť, aby minimálne jedno z dvoch vybraných diel bolo malej škály (stavby menšie ako 1.000 m2, zahrňujúc do tejto plochy tak novú výstavbu ako aj zásahy do existujúcich štruktúr a dizajn interiérov). Vybraných sedem Národných cien bude súťažiť medzi sebou o Veľkú medzinárodnú cenu architektúry BMIAA’21, čím sa jedna z Národných cien zmení na Veľkú cenu BigMat. V hypotetickom prípade, že Veľká cena nepripadne na dielo malej škály, porota udelí Osobitné ocenenie v tejto kategórii projektov (1).

 • Veľká medzinárodná cena BMIAA’21. Hodnota: 30.000 euro (5.000 € Národná cena + 25.000 € Veľká cena).
 • 6 Národných cien BMIAA’21. Hodnota: 5.000 euro (1.500 € Finalista + 3.500 € Národná cena).
 • 7 cien Finalisti BMIAA’21. Hodnota: 1.500 euro.
 • Osobitné ocenenie projektov malej škály BMIAA’21 (1). Hodnota: 1.500 euro (2).


(1)
Táto cena bude udelená iba v prípade, ak Veľká cena nepripadne na dielo malej škály.

(2) Táto suma bude pripočítaná k cene Finalistu alebo k Národnej cene, ktorú by predtým dielo dostalo.

Veľká cena nemôže zostať neudelená ani sa udeliť ex aequo. Z ocenených diel sa zhotoví katalóg. Záverečná peňažná suma každej z cien bude vyplatená autorom alebo spoluautorom, ktorí budú uvedení v prihláške na súťaž a bude regulovaná daňovými dohodami, ktoré má Luxembursko s každou z ocenených krajín.

JESÚS APARICIO / PREDSEDA CENY

Doktor architektúry a profesor architektonických projektov na Vysokej technickej škole architektúry v Madride (ETSAM).

Vyštudoval architektúru na Vysokej technickej školy architektúry v Madride (ETSAM) a Master architektúry na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Je Doktor architektúry. Jesús Aparicio sa približuje k architektúre z troch rôznych uhľov pohľadu: výskum, výučba a profesionálna prax. Ako výskumník získal finančné prostriedky od nadácie Španielska akadémia v Ríme a štipendium Fullbright/MEC a sporiteľne Bankia. Je profesorom architektonických projektov na ETSAM a hosťujúci lektor a prednášajúci na početných architektonických školách a inštitúciách po celej Európe, Ázii a Amerike.

Budovy navrhnuté Jesúsom Apariciom získali početné ocenenia, medzi nimi Cenu ar+d, Cenu architektúry a mestského plánovania mesta Madrid, Cenu HYSPALIT za tehlovú architektúru a Cenu Saloni. V roku 2000 reprezentoval Španielsko na Benátskom bienále. V roku 2008 bol nominovaný na Klippanovu cenu, ako aj na Švajčiarsku cenu architektúry. V roku 2012 vyhral 39. ročník súťaže asociácie IIDA. V roku 2016 skončil druhý v XIII. ročníku Španielskeho bienále architektúry a mestského plánovania.

Je tiež kurátor výstav „Mladí architekti Španielska“ a „Domusae, priestory pre kultúru“; riaditeľ oddelenia štúdií keramických obkladačiek v Madride a vydavateľ kolekcie esejí o keramike. Tak jeho teoretické výskumy, ako aj jeho architektonické projekty dosiahli medzinárodné uznanie a medzi jeho publikáciami sa nachádzajú napríklad Múr; Domov dôchodcov; Terriagni, hustota priestoru; Danteum; Stavať s rozumom a so zmyslom a Jesús Aparicio AA40.

 

JESÚS DONAIRE / TAJOMNÍK CENY

Doktor architektúry a docent architektonických projektov na Vysokej technickej škole architektúry v Madride (ETSAM).

Jesús Donaire vyštudoval architektúru na ETSAM a získal ocenenie za excelentnosť projektu počas štúdia Master v pokročilom architektonickom dizajne na Kolumbijskej GSAPP v New Yorku pred dosiahnutím Doktorátu architektúry. Ako výskumník získal finančné prostriedky zo Španielskej akadémie v Ríme a od Fullbrightovej komisie, ako aj Cenu William Kinne Fellows Traveling Prize a grant od Sociálnej rady Madridskej polytechnickej univerzity. Bol lektorom ako docent oddelenia architektúry na Barnardovom College na Kolumbijskej univerzite a v súčasnosti je docentom architektonických projektov na ETSAM a na Univerzite Nebrija v Madride. Tiež je hosťujúcim profesorom Polytechnickej univerzity v Miláne a Suffolkovej univerzity v Bostone. Pravidelne je rečníkom na konferenciách, členom komisií a lektorom na medzinárodných workshopoch o architektúre a riaditeľom seminárov o architektúre vo viacerých európskych a amerických inštitúciách.

Jesús Donaire je zástupca kurátora výstavy „Mladí architekti Španielska“ a kurátorom výstavy „Domusae, priestory pre kultúru“. Za jeho dielo získal ocenenie Architizer A+ v New Yorku, Cenu excelentnosti Medzinárodnej asociácie interiérového dizajnu v Spojených štátov a tiež cenu Asociácie architektov v Madride. Rovnako sa dostal do užšieho výberu cien Arquia, Enor, ASCER a Lledó. Jeho práce, výskumné články a rozhovory boli publikované na medzinárodnej úrovni. Je vydavateľom viacerých katalógov architektúry.

ADRIEN VERSCHUERE / BELGICKO

Študoval architektúru na ISA St-Luc Tournaiv Belgicku a na École Polytechnique Fédérale de Lausannevo Švajčiarsku (diplomová práca s prof. E. Zenghelis v 1999). Pracoval ako architekt dizajnér v ateliéri Herzog & de Meuron v Bazileji v rokoch 2000-2003 a spolupracoval s Office for Metropolitan Architecture – Rem Koolhaasv Rotterdame do roku 2001. Adrien Verschuere je spoluzakladateľom architektonickej firmy Made in v Ženeve, Švajčiarsko.

V roku 2008 založil BAUKUNST v Bruseli a od roku 2017 v Lausanne.  Okrem svojej práce ako profesor na Université Catholique de Louvain, je riaditeľom diplomových prác. Adrien Verschuere zvykne participovať ako pozvaný kritik alebo rečník v inštitúciách ako: FAUP Porto, IRGE Universität Stuttgart, Berlage Institute Rotterdam, USI Accademia di Architettura Mendrisio, ETH Zürich a EPF Lausanne.

Od roku 2019 Adrien Verschuere je hosťujúcim profesorom na École Polytechnique Fédérale v Lausanne, Švajčiarsko.

PAVOL PAŇÁK / ČESKÁ REPUBLIKA+ SLOVENSKO

Narodil sa v roku 1948. Od ukončenia štúdií na Fakulte architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej pracuje ako architekt. V roku 1991 spolu so svojím partnerom Martinom Kusým založil ateliér Architekti B.K.P.Š.

Portfólium projektov ateliéru zahrňuje urbanistické štúdie, plány rozvoja zón, projekty budov a interiérový dizajn. Medzi ich významné práce patria: Ústredné sídlo Národnej banky Slovenska, obnova Slovenského národného múzea, slovenské veľvyslanectvo v Berlíne a početné návrhy bytových domov a interiérov. Ich práca bola ocenená viacerými cenami.

ALEXANDRE THERIOT / FRANCÚZSKO

Alexandre Theriot vytvoril ateliér BRUTHER spolu so Stéphanie Bru v roku 2007 v Paríži. Dizajn projektov ateliéru smeruje k podstate, skúma polia architektúry, urbanistiky, krajinkárstva, výskumu a výučby. Projekty používajú dizajn odolnosti, sprostený akýchkoľvek značiek maniérizmu, štýlu, módy alebo prehnanosti.

Jeho projekty naznačujú jemnú rovnováhu medzi stratégiou a formou, striktnosťou a slobodou, medzi individualitou a všeobecnosťou, bezprostrednosťou a vývojom. Projekty, kde sa spája prítomnosť a budúcnosť a ktoré sú synonymom otvorených infraštruktúr, ktoré sú schopné dať odpoveď množstvu budúcich alternatív a širokej prispôsobiteľnosti použitia.

BRUTHER patrí k „novej vlne“ praktík, ktoré prispievajú k radikálnej obnove francúzskej architektonickej kultúry. Ocenený početnými cenami a súťažami, ateliéru BRUTHER bola venovaná monografia ´Introduction´ v roku 2014, početné medzinárodné publikácie (2G v júni 2017 a El Croquis v 2018) a medzinárodné konferencie.

Od roku 1998 Alexandre Theriot a Stéphanie Bru rozvíjajú učiteľskú dráhu, tak teoretickú ako aj formou architektonických projektov. Často sa zúčastňujú početných medzinárodných škôl (EDF v Lausanne, UQAM v Montreali, Štuttgarte, HSD v Düsseldorfe, ENSAV v Paríži, okrem iných). V roku 2018 bol Alexandre Theriot menovaný profesor architektúry a výstavby na Polytechnickej univerzite v Zürichu (ETH).

 

NICOLA DI BATTISTA / TALIANSKO

Nicola Di Battista (Teramo, 1953) V rokoch 1981-1985 sa učil v ateliéri Giorgia Grassiho v Miláne a v roku 1986 založil vlastný ateliér v Ríme. Vyhral niekoľko súťaží, medzi nimi rozšírenie Archeologického múzea vo Vicenze a  rozšírenie Archeologického múzea v Reggio di Calabria. V rokoch 1997-1999 pracoval ako hosťujúci profesor na École polytechnique fédérale (EHT) v Zürichu a odvtedy vykonáva početné vzdelávacie aktivity vo viacerých talianskych a medzinárodných univerzitných strediskách. V rokoch 2013-2017 riadil časopis Domus. V septembri 2013 zorganizoval výstavu o Adalbertovi Libera v Múzeu moderného a súčasného umenia v Trente a Roverete. V súčasnosti je riaditeľom časopisu l’Architetto.

 

INÊS LOBO / PORTUGALSKO + ŠPANIELSKO

Lisabon, 1966. V roku 1989 ukončila svoje štúdiá architektúry na Škole výtvarných umení. Odvtedy Inês Lobo vyučuje architektonický dizajn a v súčasnosti je hosťujúcou profesorkou architektúry na Autonómnej univerzite v Lisabone a na Lisabonskej univerzite. Jej profesionálna kariéra začala v roku 1989. V roku 2002 založila vlastné štúdium Inês Lobo Arquitectos. Často vystujuje ako prednášajúca na seminároch tak v Portugalsku ako aj v zahraničí. Tiež bola pozvaná na Bienále v Benátkach v rokoch 2016 – Reporting from the front a 2018 – Freespace. Zároveň je kurátorka a zodpovedná za výstavy o architektúre. Bola zodpovedná za portugalskú prezentáciu na Bienále v Benátkach v roku 2012 a zástupkyňou Portugalska na VIII BIAU – Bienále iberoamerickej architektúry a urbanistiky. Pravidelne je členkou poroty medzinárodných a národných súťaží architektúry, ako cena FAC v roku 2012 alebo cena Secil v 2006. V roku 1999 dostala Rad za zásluhy od prezidenta Portugalskej republiky a v roku 2013 cenu Žien tvoriteliek v kultúre, udelenú portugalskou vládou, medzinárodnú cenu ArcVision – ženskej architektúry v 2014 a v roku 2017 cenu AICA v národnej sekcii Asociácie medzinárodných kritikov umenia.

ORGANIZÁTOR

Skupina BigMat International, a.s. s centrálnym sídlom v Luxembursku a prítomná v siedmych európskych krajinách (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) organizuje piaty ročník Medzinárodnej ceny architektúry “BigMat International Architecture Award’21”, ktorý sa zhoduje so 40. výročím vzniku značky BigMat.

Skupina bola založená v roku 1981 s cieľom uľahčiť distribúciu stavebných materiálov prostredníctvom združenia nezávislých podnikateľov. Táto medzinárodná cena architektúry má svoj pôvod v Španielsku v roku 2005. Po troch ročníkoch sa rozšírila na medzinárodnú sféru, kde získala rozsiahlu účasť. Prvý ročník medzinárodnej ceny v roku 2013 mal ako víťaza belgického architekta Xaveera de Geytera. Rozhodnutie poroty bolo zverejnené v španielskej Granade. Výsledky druhého ročníka v roku 2015, ktorého víťazom bol španielsky architekt Alberto Campo Baeza, boli vyhlásené v Berlíne. V treťom ročníku, v roku 2017, víťazný francúzsky architektonický ateliér Lacaton&Vassal bol oznámený vo Florencii. Francúzske Bordeaux bolo svedkom vyhlásenia víťaza štvrtého ročníka, portugalského architekta Souta de Mouru v roku 2019. Nastávajúci ročník v roku 2021 – piaty medzinárodný, sa bude snažiť oceniť excelentnosť architektonických diel realizovaných za posledné štyri roky v siedmych účastníckych krajín, v ktorých sa značka BigMat nachádza.

CIEĽ CENY

Cena sa snaží uznať a upriamiť pozornosť na také architektonické diela, akejkoľvek škály a kategórie, ktoré významne prispeli k súčasnej architektonickej kultúre a navyše, obzvlášť počas tohto 40. výročia značky BigMat, cena chce venovať špeciálnu pozornosť architektúram malej škály, ktoré prispeli k vytváraniu kvalitných priestorov pre obyvateľov v Belgicku, Českej republike, Slovensku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku.

Výnimočné okolnosti, ktoré svet prežíva od začiatku roku 2020, nie sú cudzie ani architektúre a preto, ani tejto cene. Z toho dôvodu, zhodujúc sa s vyššie spomenutým 40. výročím skupiny BigMat, sa cena bude snažiť uznať obzvlášť architektonické zákroky, ktoré aj keď majú malú škálu, ale ich kvalita je výnimočná a robia život ľuďom lepším a ľahším.

Cena je určená len pre architektov, ktorí majú svoje profesionálne sídlo v jednej zo siedmych účastníckych krajín, ktoré sa ceny zúčastňujú. Diela, ktoré architekti s profesionálnym sídlom v jednej z týchto krajín prezentujú, musia byť rovnako postavené v tej istej krajine.

Každý architekt môže prezentovať toľko diel ako bude považovať za vhodné. Každé dielo treba prihlásiť individuálnym spôsobom. V prípade, že ide o prácu realizovanú viacerými autormi, minimálne jeden zo spoluautorov musí spĺňať predchádzajúce podmienky.

 

AKCEPTÁCIA

Budú akceptované diela, ktoré boli postavené medzi 1. januárom 2017 a 1. januárom 2021 vo všetkých účastníckych krajinách. Žiadne dielo, ktoré bolo finalistom alebo víťazom v predchádzajúcich ročníkoch ceny, sa nebude môcť zúčastniť v tomto piatom ročníku. Ceremónia odovzdania cien sa uskutoční pri príležitosti výročného kongresu skupiny BigMat International v novembri 2021, zatiaľ bez stanovenia presného dátumu a miesta.

V momente prihlášky bude každé dielo zaregistrované v krajine, kde je umiestnené profesionálne sídlo architekta zodpovedného za projekt a ktoré sa musí zhodovať s krajinou, kde bolo dielo postavené. Pokiaľ by existovali viacerí autori s profesionálnym sídlom vo viacerých zo siedmych zúčastnených krajín, projekt môže byť prihlásený iba jedným z nich, ktorého profesionálne sídlo je umiestnené v krajine, kde bolo dielo postavené.

CENA

Porota vyberie celkom štrnásť finalistov, kde bude musieť byť zastúpených všetkých sedem krajín zúčastňujúcich sa súťaže, každá s dvoma finalistami. Zo 14 projektov porota vyberie sedem do kategórie Národných cien BMIAA’21. Z dôvodu 40. výročia značky BigMat, obzvlášť v tomto piatom ročníku, porota bude musieť zabezpečiť, aby minimálne jedno z dvoch vybraných diel bolo malej škály (stavby menšie ako 1.000 m2, zahrňujúc do tejto plochy tak novú výstavbu ako aj zásahy do existujúcich štruktúr a dizajn interiérov). Vybraných sedem Národných cien bude súťažiť medzi sebou o Veľkú medzinárodnú cenu architektúry BMIAA’21, čím sa jedna z Národných cien zmení na Veľkú cenu BigMat. V hypotetickom prípade, že Veľká cena nepripadne na dielo malej škály, porota udelí Osobitné ocenenie v tejto kategórii projektov (1).

Hodnota cien:

 • Veľká medzinárodná cena BMIAA’21. Hodnota: 30.000 euro (5.000 € Národná cena + 25.000 € Veľká cena).
 • 6 Národných cien BMIAA’21. Hodnota: 5.000 euro (1.500 € Finalista + 3.500 € Národná cena).
 • 7 cien Finalisti BMIAA’21. Hodnota: 1.500 euro.
 • Osobitné ocenenie projektov malej škály BMIAA’21 (1). Hodnota: 1.500 euro (2)

(1) Táto cena bude udelená iba v prípade, ak Veľká cena nepripadne na dielo malej škály.

(2) Táto suma bude pripočítaná k cene Finalistu alebo k Národnej cene, ktorú by predtým dielo dostalo.

Veľká cena nemôže zostať neudelená ani sa udeliť ex aequo. Z ocenených diel sa zhotoví katalóg. Záverečná peňažná suma každej z cien bude vyplatená autorom alebo spoluautorom, ktorí budú uvedení v prihláške na súťaž a bude regulovaná daňovými dohodami, ktoré má Luxembursko s každou z ocenených krajín.

POROTA

Porotu budú tvoriť členovia s vysokým renomé z každej zúčastnenej krajiny. Žiaden z členov poroty nebude môcť prezentovať vlastné dielo alebo diela, na ktorých sa zúčastnil. Rovnako nemôže mať príbuzenský vzťah až do druhého stupňa s niektorým so zúčastnených.

 • PREDSEDA: Jesús Aparicio. Doctor architekt a profesor na Polytechnickej univerzite v  Madride.

 • TAJOMNÍK: Jesús Donaire. Doctor architekt a docent na Polytechnickej univerzite v Madride.

 • ČLENOVIA:

  Adrien Verschuere, architekt a zakladateľ architektonického ateliéru BAUKUNST. Zástupca Belgicka.

  Pavol Paňák, architekt a zakladateľ architektonického ateliéru ARCHITEKTI BKPS. Zástupca Českej republiky a Slovenska.

  Adrien Verschuere, architekt a spoluzakladateľ architektonického ateliéru BRUTHER. Zástupca Francúzska.

  Nicola di Battista, architekt a riaditeľ časopisu l’Architetto. Zástupca Talianska.

  Inês Lobo, architekta a zakladateľka architektonického ateliéru Inês Lobo, Arquitectos. Zástupkyňa Portugalska a Španielska.

Na základe dohody poroty bude možné pozvať na pracovné stretnutia renomovaného novinára, ktorý bude mať hlas, ale nebude mať hlasovacie právo.

Porota prijme dohody väčšinou hlasov. V prípade remízy by sa pristúpilo k druhému hlasovaniu. Ak by táto pretrvávala, rozhodol by kvalitatívny hlas predsedu.

V priebehu procesu budú spísané dve zápisnice. Prvá bude obsahovať výber maximálne 15 diel z každej krajiny a bude zverejnená na digitálnej platforme súťaže v priebehu mesiaca júl 2021. Kancelária súťaže oznámi elektronickou poštou výber zainteresovaným.

Druhá zápisnica bude obsahovať záverečné rozhodnutie poroty so štrnástimi ocenenými projektami. Časť zápisnice s výberom štrnástich projektov ašpirujúcich na ceny sa zverejní na digitálnej platforme súťaže v priebehu mesiaca september 2021. Kancelária súťaže oznámi elektronickou poštou výber zainteresovaným. Veľká medzinárodná cena, Národné ceny, Finalisti a Osobitné ocenenie, ak bude udelené, budú vyhlásené na záverečnej ceremónii ceny.

PRIHLÁŠKY

Termín na prihlášky a na predloženie potrebnej dokumentácie sa otvorí 18. januára 2021 a ukončí 29. apríla 2021 o 23:59 hodine. Predloženie potrebnej dokumentácie v prvej fáze ceny spočíva v odovzdaní digitálnou formou všetkej informácie potrebnej na porozumenie projektu. Registrácia a nahrávanie dokumentácie každého projektu sa nachádza v sekcii „REGISTRÁCIA PROJEKTOV“ digitálnej platformy: www.architectureaward.bigmat.com.

Rovnako, pri prihlasovaní sa, každý kandidát dostane potvrdzovaciu správu s číslom registrácie, ktoré sa bude používať počas prvej fázy ceny.

Skupina BigMat nenesie žiadnu zodpovednosť spojenú s autenticitou údajov poskytnutých účastníkmi v prihlasovacích formulároch a rezervuje si možnosť vylúčiť tie projekty, ktoré by podmienku autenticity nespĺňali.

VÝBEROVÝ PROCES

prvá fáza

Porota vyberie maximálne 15 architektonických diel z každej krajiny, spolu maximálne 105 diel.

Na potvrdenie návrhov, kandidáti nahrajú nasledovnú informáciu a dokumentáciu každého projektu v sekcii „REGISTRÁCIA PROJEKTOV“:

INFORMÁCIA

 • Identifikácia a kontakt na kanceláriu autora projektu.
 • Identifikácia a kontakt na autora alebo zodpovedného za tím projektu.
 • Názov, rok dokončenia diela, lokalizácia a celková rozloha projektu.(3)
 • Krátky opis projektu (maximálne 300 slov).
 • Autorské kredity.

(3) Podľa potreby, sa uvedie novo vystavaná plocha, zásahy do existujúcich štruktúr a práce v exteriéroch.

DOKUMENTÁCIA

 • 1 jediný dokument PDF menší ako 15 MB, s dvoma horizontálnymi panelmi DIN A3, s dokumentami potrebnými na porozumenie projektu.

Každý z panelov, na ľahkú identifikáciu bude mať umiestnený registračný kód v obdĺžniku s rozmermi 10 x 30 mm v pravom hornom rohu.

druhá fáza

Po vybraní maximálne 15 diel za každú krajinu, kancelária ceny požiada vybraných o ďalšiu dokumentáciu vo fyzickej forme, ktorú bude treba zaslať do sídla skupiny BigMat v Madride (Španielsko), kde sa bude konať záverečné zasadnutie poroty. Na tomto zasadnutí sa určia Veľká medzinárodná cena BMIAA’21, Národné ceny, finalisti a Osobitné ocenenie, ak bude udelené.

ZÁVEREČNÁ FÁZA A ODOVZDANIE CIEN

Záverečné rozhodnutie sa zverejní počas ceremónie odovzdania cien, ktorá sa bude konať v novembri 2021, zatiaľ bez stanovenia presného dátumu a miesta.

Je podmienkou na získanie niektorej z cien, aby sa hlavný autor každého oceneného projektu dostavil na ceremóniu odovzdania cien, pozvaný Skupinou BigMat.

V záujme divulgácie diel, ktoré sa umiestnili ako finalisti a boli ocenené, Skupina BigMat môže zorganizovať po ceremónii odovzdania cien rôzne informačné podujatia týkajúce sa diel, ako sú katalógy, výstavy a/alebo publikácie v sociálnych sieťach. V tomto prípade, sa bude informovať autorov. Za týmto účelom sú autori povinní udeliť práva spojené s vyobrazeniami každého vybraného projektu a finalistu.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Účasť na tomto ročníku súťaže predpokladá úplný súhlas s týmito podmienkami. Voči rozhodnutiu poroty nie je možné sa odvolať. Akákoľvek pochybnosť alebo zmena, ktoré by sa vyskytli v týchto podmienkach budú vyriešené porotou, ktorej rozhodnutie bude nezmeniteľné a bude oznámené cez digitálnu platformu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so Smernicou EÚ 2016/679 o ochrane údajov osobného charakteru vám oznamujeme, že na získanie prístupu k cene architektúry budete vyzvaní k vyplneniu dotazníka s osobnými a profesionálnymi údajmi za účelom ich spracovania na gesciu súťaže, v súlade s vyššie opísanými právnymi podmienkami a na spracovanie vášho vyobrazenia v akomkoľvek formáte ako účastník, finalista alebo víťaz na akomkoľvek akte spojenom s cenou.

Vzhľadom k tomu, že ide o cenu medzinárodného rozsahu bude potrebné, aby sa tak na prípravných aktivitách, ako aj na odovzdaní cien povolilo nahrávanie obrázkov a videí zúčastnených, súťažiacich a výhercov na jej divulgáciu prostredníctvom internetovej stránky http://architectureaward.bigmat.com/ alebo cez sociálne siete ceny a Skupiny BigMat.

Preto, spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom formulára, ako aj súhlas so spracovaním vyobrazenia bude povinné. V opačnom prípade by nebolo možné súťaže sa zúčastniť.

Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov bude odôvodnené vašou voľnou a dobrovoľnou účasťou a nebude odstúpené tretím osobám, okrem prípadov gescie ceny.

Organizátor bude mať poskytnuté údaje uložené počas potrebnej doby, pokiaľ bude trvať vzťah medzi stranami týkajúci sa gescie súťaže a na divulgáciu účastníkov, finalistov a víťazov ceny.

Ďalej, a iba za kultúrnym účelom, osobné údaje a zobrazenie finalistov a víťazov budú k dispozícii po skončení ročníka, v ktorom sa zúčastnili s cieľom propagácie projektu a víťazného diela.

V každom prípade, keď sa uplatní právo na vymazanie, námietku, obmedzenie alebo keď sa bude považovať, že už nie je potrebné ďalšie spracovanie údajov účastníkov, vždy keď to bude možné, pristúpime k ich odstráneniu alebo zničeniu bezpečným spôsobom, okrem prípadov, kedy by bolo potrebné ich uchovanie na základe zákonných ustanovení. V tomto prípade vás budeme informovať a údaje budeme naďalej blokovať.

Rovnako vás informujeme, že vaše osobné údaje budú spracovávané s maximálnou dôvernosťou.

Tieto údaje budú zahrnuté do databázy, ktorej vlastníkom je BIGMAT INTERNATIONAL s vyššie uvedeným cieľom gescie a divulgácie ceny a na zasielanie informácií účastníkom o ďalších ročníkoch, ako aj na poskytnutie relevantných informácií spojených so sektorom. Na uplatnenie práva na prístup, opravu, odstránenie, námietku, obmedzenie a prenos vašich údajov sa musíte obrátiť na 42-44 Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg, Tel: +352 28 4878 1075 alebo na elektronickú adresu architectureaward@bigmat.com. Viac informácií nájdete na internetovej stránke http://architectureaward. bigmat.com/

BIGMAT
JE PRÍTOMNÝ
V SIEDMYCH
EURÓPSKYCH
KRAJINÁCH

5ª ROČNÍK

BIGMAT
INTERNATIONAL
ARCHITECTURE
AWARD

PRESEDA
JESÚS APARICIO

TAJOMNÍK
JESÚS DONAIRE

ČLENOVIA
ADRIEN VERSCHUERE
PAVOL PAŇÁK
ALEXANDRE THERIOT
NICOLA DI BATTISTA
INÊS LOBO

18.01- 29.04.21 LEHOTA
NA REGISTRÁCIU

PDF
<15MB 2 PANELY DIN A3