ÚVOD
Od 14. januára do 26. apríla 2019 je otvorená lehota na prihlásenie sa do 4. ročníka súťaže "BigMat International Architecture Award", organizovanej l skupinou BigMat International, líder na medzinárodnej úrovni na trhu nezávislých distribútorov do skladov stavebných materiálov.
 
 

BIGMAT INTERNATIONAL S.A.

Skupina BigMat bola založená v roku 1981 s cieľom spojiť podniky rôznych európskych krajín formou združovania/spolupráce medzi nimi. Vývoj a rast skupiny sa zakladá na štyroch hlavných vlastnostiach:

• Nezávislosť podnikateľov
• Duch excelentnosti
• Kapacita združovania a výmena skúseností
• Blízkosť ku klientom a dostupnosť

Značka BigMat má viac ako 892 predajných miest v Európe rozmiestnených v siedmych krajinách, Belgicko, Českej republike, Slovensku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku a celkovo fakturuje viac ako 2 miliardy eur. Obzvlášť sa zameriava na celý stavebný sektor. BigMat je vždy pripravená podporiť proces realizácie architektonického projektu poskytnutím stavebných materiálov a s kladením dôrazu na profesionálne rady.

Skupina, ktorá sprevádza a priamo sa zúčastňuje radami a asistenciou na procesoch obnovy a výstavby v sektore, ktorý v súčasnosti znáša veľký hospodársky pokles, má vysoký záväzok voči súčasnej spoločnosti. Tento prístup sa prejavuje v návrhoch na zmeny mestských sietí, udržateľnom rozvoji, sociálnych bytoch alebo v zlepšení podmienok obývateľnosti príbytkov. Skupina je presvedčená, že architekti zohrávajú zásadnú úlohu s veľkým vplyvom na tieto premeny

Z týchto dôvodov vznikol náš záujem zorganizovať cenu “BigMat International Architecture Award’19”, ktorej cieľom je odmeniť architektonickú excelentnosť a tým podporiť dialóg medzi jednotlivými účastníkmi v oblasti architektúry v prospech kvalitnej výstavby. Pozornosť bude sústredená na tie architektonické diela, ktoré významne prispeli do architektonickej kultúry ich mimoriadnou citlivosťou vo svojom dialógu s nadčasovými témami histórie architektúry, ako aj ich parametrami energetickej účinnosti, udržateľnej výstavby a hľadaním lepšieho komfortu bývania.
 
892
PREDAJNÝCH MIEST
V EURÓPEBMIAA’19
ODMEŇUJE
ARCHITEKTONICKÚ
EXCELENTNOSŤ:

MESTSKÉ SIETE
UDRŽATEĽNOSŤ
SOCIÁLNE BYTY
OBÝVATEĽNOSŤ

 

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD’19