FAQ

Problémy s heslom

Pokiaľ sa užívateľ nemôže dostať do svojho konta, je možné, že:

1. - jeho heslo nie je správne.

2. - heslo bolo nesprávne napísané: formát hesla rozlišuje medzi veľkými a malými písmenami. Je nevyhnutné správne uviesť všetky znaky alebo obnoviť heslo.

3. - užívateľ uviedol e-mail nezhodujúci sa s tým, s ktorým sa prihlásil. V tom prípade, aj keď zadáte obnoviť heslo, obnovenie hesla nedostanete, nakoľko užívateľ nie je rozoznaný.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom tohto dokumentu je informovať o ochrane osobných údajov na internetovej stránke, ako aj v prípade používania sietí a internetu (ďalej "Web stránka"), aby ste sa mohli vopred slobodne a dobrovoľne rozhodnúť či povoľujete poskytnúť BIGMAT INTERNATIONAL osobné údaje, ktoré od vás môžeme vyžiadať alebo od vás obdržať v súvislosti s vašim prístupom a používaním Web stránky, ako aj jej obsahu a existujúcich blogov, ktoré podnik vlastní.

KATALÓGY

<<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

KATALÓGY

Pri príležitosti slávnostného odovzdávania Cien BigMat International Architecture Award sa uvádza katalóg, v ktorom sa predstavujú projekty víťazné, finalisti a vybrané porotou príslušného ročníka. Tieto katalógy obsahujú úvodné texty s komentármi o víťazných projektoch všetkých členov poroty. V ústrednej časti katalógu sa prezentujú víťazné projekty s obrázkami a polohopismi a v prílohe vybrané projekty.

VÝHERCOVIA

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

VÝHERCOVIA

BIGMAT ’15 INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD
Z takmer osemsto predložených projektov v šiestich európskych krajinách: Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Českej republike porota, ktorej predsedal Jesús Aparicio a ktorej členmi boli Olivier Bastin (Belgicko), Martin Raj

PRAVIDLÁ

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

PRAVIDLÁ

ORGANIZÁTOR

Skupina BigMat International S.A., so sídlom v Luxembursku a s prítomnosťou v siedmych európskych krajinách (Valónsky región a Brusel, hlavné mesto Belgicka, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) organizuje medzinárodnú cenu architektúry BigMat’17 Internationa

POROTA

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

POROTA

VEDECKÁ KOORDINÁCIA
JESÚS APARICIO / PREDSEDA

Doktor architektúry a profesor architektonických projektov na Odbornej vysokej škole architektúry v Madride (ETSAM).

PREMIOS

<?php $base_dir = $GLOBALS['base_url']; ?>

CENY

Porota udelí celkom 13 cien v rôznych kategóriách, v ktorých musia byť zastúpené všetky účastnícke krajiny, ktoré sa o cenu uchádzajú a jedno Osobitné ocenenie pre mladých architektov. Z 13 ocenených v rôznych kategóriách, porota udelí siedmym z nich Národné ceny BigMat ´17.

BMIAA’19

Sponzor cien BigMat International Architecture Award’19 je skupina BigMat International S.A. so sídlom v Luxembursku a s prítomnosťou v siedmych európskych krajinách, Belgicka, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko.

Subscribe to