ÚVOD

Od 18. ledna do 27. dubna 2023 je otevřen zápis do 6. ročníku soutěže „BigMat International Architecture Award“, kterou pořádá skupina BigMat International, přední značka nezávislých distributorů skladů stavebních materiálů na mezinárodní úrovni.

BIGMAT INTERNATIONAL S.A.

Skupina BigMat byla založena v roce 1981 s cílem sdružit společnosti z různých evropských zemí prostřednictvím agregace/spolupráce. Vývoj a růst skupiny je založen na čtyřech hlavních charakteristikách:

  • Nezávislost podnikatelů
  • Duch dokonalosti
  • Schopnost spolupráce a výměny zkušeností
  • Dostupnost a blízkost k zákazníkovi
 

Značka BigMat s více než 892 prodejními místy v Evropě, distribuovanými v sedmi zemích, Belgii, České republice, na Slovensku, ve Francii, Itálii, Portugalsku a Španělsku, má celosvětový obrat více než 2 miliardy eur a zaměřuje se na celý stavební sektor. Společnost BigMat je vždy připravena podpořit proces realizace architektonického projektu poskytnutím stavebních materiálů a věnovat zvláštní pozornost odbornému poradenství.

Skupina, která doprovází a přímo se podílí na poradenství a pomoci při renovaci nebo výstavbě v odvětví, které v současné době trpí vážnou hospodářskou recesí, má silný závazek vůči současné společnosti. Tento postoj se projevuje v návrzích na změnu urbanistické struktury měst, udržitelný rozvoj, sociální bydlení nebo zlepšení obytnosti. Skupina se domnívá, že architekti hrají v této transformaci zásadní a vlivnou roli.

Ze všech těchto důvodů máme zájem na pořádání soutěže „BigMat’21 International Architecture Award“, jejímž cílem je ocenit vynikající architektonickou práci a podpořit tak dialog mezi různými osobnostmi působícími v architektonickém odvětví v zájmu kvalitní výstavby. Pozornost bude zaměřena na architektonická díla, která významně přispěla k současné architektonické kultuře svou zvláštní citlivostí v dialogu s nadčasovými tématy v dějinách architektury, stejně jako jejich vztahem k parametrům energetické účinnosti, udržitelné výstavby a hledání většího komfortu bydlení.

900

PRODEJEN V EVROPĚ

BMIAA’23

OCENENIE ARCHITEKTONICKEJ EXCELENTNOSTI V DVOCH KATEGÓRIÁCH:
HLAVNÍ CENA ZA DROBNOU OBYTNOU ARCHITEKTURU BMIAA'23

MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA BIGMAT'23

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD ’23

Soutěže se mohou zúčastnit architekti, kteří mají profesní sídlo v jedné ze sedmi zúčastněných zemí, tedy v Belgii, České republice, na Slovensku, ve Francii, Itálii, Portugalsku a Španělsku, a jejichž díla byla na těchto územích také realizována. Do soutěže budou přijata díla postavená v období od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2023 ve všech zúčastněných zemích. Všechna díla, která se stala finalisty nebo vítězi v předchozích ročnících Ceny, nemohou být do tohoto šestého ročníku přihlášena. Kromě toho se architekt nebo architektonické studio, které získalo hlavní cenu v předchozích ročnících cen BMIAA, nemůže znovu přihlásit do soutěže o ceny BMIAA.

Všichni zúčastnění architekti budou mít možnost soutěžit před mezinárodní porotou, která určí vítěze Velké ceny BMIAA’23 za malou obytnou architekturu, Mezinárodní velké ceny BigMat’23 a dvanácti národních cen BigMat’23.

Porota vybere celkem čtrnáct národních cen BMIAA’23: sedm za drobnou obytnou architekturu a sedm za ostatní architektonická díla. Sedm zemí, které se o cenu ucházejí, musí být zastoupeno v obou kategoriích. Sedm národních cen za drobnou obytnou architekturu bude soutěžit o hlavní cenu BMIAA 23 za drobnou obytnou architekturu. Sedm národních cen za ostatní architektonická díla bude soutěžit o hlavní cenu BMIAA´23 za architekturu.

Zápis bude probíhat od 18. ledna do 27. dubna 2023, přičemž závěrečná akce a slavnostní předání cen se uskuteční v listopadu 2023 u příležitosti výročního kongresu skupiny BigMat International. Obě hlavní ceny nelze neudělit, ani je nelze udělit ex aequo.

Pokud to porota uzná za vhodné, mohou být udělena další čestná uznání bez finanční odměny.

Další informace o ocenění získáte u nejbližšího prodejce BigMat. Všechna oficiální oznámení týkající se ocenění BigMat International Group Architecture Awards si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách. BigMat, přední mezinárodní síť nezávislých prodejců stavebních materiálů

18.01- 27.04.23

ZÁPIS

LISTOPAD 2023
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN