ÚVOD

Od 18. ledna do 29. dubna 2021 bude probíhat zápis do 5. ročníku soutěže „BigMat International Architecture Award“, kterou organizuje skupina BigMat International, lídr mezi nezávislými distributory stavebních materiálů na mezinárodní úrovni

BIGMAT INTERNATIONAL S.A.

Skupina BigMat byla vytvořena v roce 1981 s cílem spojit společnosti z jednotlivých evropských zemí vytvořením spolupracujících uskupení. Vývoj a růst skupiny je založen na čtyřech hlavních charakteristikách: 

  • Nezávislí podnikatelé
  • Duch excelence
  • Spolupráce a výměna zkušeností
  • Blízkost klientovi

Značka BigMat, s více než 900 prodejními místy v Evropě, rozmístěnými v sedmi zemích, v Belgie, v České republice, na Slovensku, ve Francii, v Itálii, v Portugalsku a Španělsku, má obrat více než 2000 milionů euro a důraz klade na oblast stavebnictví. BigMat vždy podporuje proces realizace architektonického projektu, poskytuje stavební materiály a dbá na profesionální rady.

Skupina, která doprovází a přímo poskytuje rady a účastní se procesů renovace nebo konstrukce v rámci sektoru, který v současné době prochází velkou ekonomickou recesí, má vůči současné společnosti velký závazek. Tento přístup se projevuje prostřednictvím nabídky změn městské sítě ve městech, udržitelným rozvojem, rozvojem sociálního bydlení nebo zlepšováním podmínek obyvatelnosti domů. Skupina se domnívá, že architekti mají zásadní úlohu a velký vliv na tuto transformaci.

Z těchto všech důvodů vychází náš zájem o pořádání ceny “BigMat International Architecture Award’21”, která má za cíl ocenit architektonickou excelenci a tím podpořit dialog mezi jednotlivými aktéry v oblasti architektury. Výsledkem by měly být kvalitní stavby. Pozornost zaměříme na architektonická díla, která přispěla výraznou měrou k soudobé architektonické kultuře prostřednictvím mimořádné citlivosti v dialogu s nadčasovými tématy historie architektury, a jež kladou důraz na energetickou účinnost, udržitelné stavby a hledání většího komfortu bydlení.

900

PRODEJNÍ MÍSTA
V EVROPĚ

BMIAA’21

OCEŇUJE ARCHITEKTONICKÉ MISTROVSTVÍ:
U PŘÍLEŽITOSTI 40. VÝROČÍ BIGMAT JE DŮRAZ KLADEN NA DÍLA MALÝCH ROZMĚRŮ

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD ’21

Soutěž je určena architektům se sídlem v některé ze sedmi zemí, které se soutěže účastní: Belgie, Česká republika, Slovensko, Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko, a jejichž díla byla rovněž vytvořena v některé z těchto zemí. Do soutěže budou přijata díla postavená mezi 1. lednem 2017 a 1. lednem 2021 ve všech účastnících se zemích. Vybraná díla, finálová a vítězná z minulých ročníků se tohoto ročníku nemohou zúčastnit. 

Všichni účastnící se architekti budou mít možnost změřit své síly před prestižní mezinárodní porotou, která vybere vítěze hlavní Mezinárodní ceny za architekturu BigMat’21, a dále pak šest Národních cen BigMat’21 a sedm Finálových cen BigMat’21.

Udělí rovněž Zvláštní uznání pro mladé architekty u architektonického díla, které bylo postaveno architektem, kterému bylo v době dokončení díla méně než 40 let. V případě týmů s několika autory musí všichni členové týmu splňovat tuto podmínky, aby jim mohlo být čestné uznání uděleno. Vzhledem ke 40. výročí značky BigMat, které se časově shoduje s tímto pátým ročníkem, musí porota zajistit, aby alespoň jedno z vybraných děl bylo menších rozměrů (stavby o rozloze menší než 1000 m2, do této plochy se počítají jak nové stavby, tak zásahy do existujících struktur a interiérový design). Sedm vítězných národních děl se utká o Hlavní cenu za architekturu BMIAA´21, jeden z držitelů národní ceny se tedy stane celkovým vítězem. V případě, že by hlavní cena nepřipadla dílu malých rozměrů, udělí porota Zvláštní uznání této kategorii projektů.

Zápis bude probíhat od 18. ledna do 29. dubna 2021, slavnostní ceremoniál spojený s předáním cen proběhne v listopadu 2021 u příležitosti Výročního sympózia skupiny BigMat International.

Veškeré informace o soutěži najdete na nejbližší prodejně skupiny BigMat ve vaší zemi. Všechna oficiální sdělení ohledně Mezinárodní ceny za architekturu skupiny BigMat jsou na této webové stránce. BigMat, největší mezinárodní značka nezávislých distributorů stavebních materiálů

18.01- 29.04.21

OBDOBÍ ZÁPISU ZÁPIS

ZÁVĚREČNÁ CEREMONIE
LISTOPAD
2021