ÚVOD

Od 18. januára do 29. apríla 2021 je otvorená lehota na prihlásenie sa do 5. ročníka súťaže „BigMat International Architecture Award“, organizovanej l skupinou BigMat International, líder na medzinárodnej úrovni na trhu nezávislých distribútorov do skladov stavebných materiálov

BIGMAT INTERNATIONAL S.A.

Skupina BigMat bola založená v roku 1981 s cieľom spojiť podniky rôznych európskych krajín formou združovania/spolupráce medzi nimi. Vývoj a rast skupiny sa zakladá na štyroch hlavných vlastnostiach:

  • Nezávislosť podnikateľov
  • Duch excelentnosti
  • Kapacita združovania a výmena skúseností
  • Blízkosť ku klientom a dostupnosť

Značka BigMat má viac ako 900 predajných miest v Európe rozmiestnených v siedmych krajinách, Belgicko, Českej republike, Slovensku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku a celkovo fakturuje viac ako 2 miliardy eur. Obzvlášť sa zameriava na celý stavebný sektor. BigMat je vždy pripravená podporiť proces realizácie architektonického projektu poskytnutím stavebných materiálov a s kladením dôrazu na profesionálne rady.

Skupina, ktorá sprevádza a priamo sa zúčastňuje radami a asistenciou na procesoch obnovy a výstavby v sektore, ktorý v súčasnosti znáša veľký hospodársky pokles, má vysoký záväzok voči súčasnej spoločnosti. Tento prístup sa prejavuje v návrhoch na zmeny mestských sietí, udržateľnom rozvoji, sociálnych bytoch alebo v zlepšení podmienok obývateľnosti príbytkov. Skupina je presvedčená, že architekti zohrávajú zásadnú úlohu s veľkým vplyvom na tieto premeny

Z týchto dôvodov vznikol náš záujem zorganizovať cenu “BigMat International Architecture Award’21”, ktorej cieľom je odmeniť architektonickú excelentnosť a tým podporiť dialóg medzi jednotlivými účastníkmi v oblasti architektúry v prospech kvalitnej výstavby. Pozornosť bude sústredená na tie architektonické diela, ktoré významne prispeli do architektonickej kultúry ich mimoriadnou citlivosťou vo svojom dialógu s nadčasovými témami histórie architektúry, ako aj ich parametrami energetickej účinnosti, udržateľnej výstavby a hľadaním lepšieho komfortu bývania.

900

PREDAJNÝCH MIEST
V EURÓPE

BMIAA’21

OCEŇUJE ARCHITEKTONICKÚ VÝNIMOČNOSŤ:
OBZVLÁŠŤNA POZORNOSŤ MALEJ ŠKÁLE PRI PRÍLEŽITOSTI 40. VÝROČIA BIGMAT

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD ’21

Súťaž je určená pre architektov so sídlom podnikania v niektorej zo siedmych krajín, ktoré sa zúčastňujú na cene: Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko a ktorých diela boli postavené tiež na týchto územiach. Do súťaže budú akceptované tie diela, ktoré boli postavené medzi 1. januárom 2017 a 1. januárom 2021 vo všetkých zúčastnených krajinách. Žiadne dielo, ktoré bolo finalistom alebo víťazom v predchádzajúcich ročníkoch súťaže sa nemôže zúčastniť tohto štvrtého ročníka. 

Všetci zúčastnení architekti budú mať príležitosť súťažiť pred uznávanou medzinárodnou porotou, ktorá je poverená určením výhercu Veľkej medzinárodnej ceny BigMat´21, ako aj šiestich Národných cien BigMat´21 a siedmych Cien pre finalistov BigMat´21. Z dôvodu 40. výročia značky BigMat, obzvlášť v tomto piatom ročníku, porota bude musieť zabezpečiť, aby minimálne jedno z dvoch vybraných diel bolo malej škály (stavby menšie ako 1.000 m2, zahrňujúc do tejto plochy tak novú výstavbu ako aj zásahy do existujúcich štruktúr a dizajn interiérov). Vybraných sedem Národných cien bude súťažiť medzi sebou o Veľkú medzinárodnú cenu architektúry BMIAA’21, čím sa jedna z Národných cien zmení na Veľkú cenu BigMat. V hypotetickom prípade, že Veľká cena nepripadne na dielo malej škály, porota udelí Osobitné ocenenie v tejto kategórii projektov.

Lehota na prihlasovanie bude otvorená od 18. januára do 29. apríla 2021. Akt ukončenia súťaže a odovzdanie cien sa bude konať v novembri 2021 pri príležitosti výročného kongresu skupiny BigMat International.

Všetky informácie týkajúce sa súťaže je možné obdržať tiež navštívením najbližšieho predajného miesta skupiny BigMat v zúčastnených krajinách. Všetky oficiálne oznamy Medzinárodnej ceny architektúry skupiny BigMat sa nachádzajú na tejto webovej stránke. BigMat, najväčšia značka medzinárodných nezávislých distribútorov stavebných materiálov.

18.01- 29.04.21

LEHOTA NA REGISTRÁCIU

ZÁVEREČNÁ CEREMÓNIA NOVEMBER
2021