CENA

Z celkového počtu viac ako 1000 projektov v šiestich európskych krajinách: Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko, porota, ktorej predsedal Jesús Aparicio a ktorej členmi boli Adrien Verschuere (Belgicko), Pavol Paňák (Česká republika + Slovensko), Alexandre Theriot (Francúzsko), Nicola Di Battista (Taliansko), Inês Lobo (Portugalsko + Španielsko), a s tajomníkom ceny Jesús Donaire, sa rozhodla oceniť nasledovné projekty:

VEL’KÁ MEDZINÁRODNÁ CENA BMIAA’21 (30,000 euros)

Melopee School XDGA

Ghent, Belgium

Xaveer De Geyter Architects

Previous
Next

© Maxime Delvaux

NÁRODNÁ CENA ŠPANIELSKO BMIAA’21 (5,000 euros)

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ PRO PROJEKTY MALÝCH ROZMĚRŮ BMIAA’21 (1,500 euros)

Casa O Fieiro

Lugar de O Fieiro, Mazaricos, La Coruña, Spain

Estudio Arturo Franco

© Alfonso Quiroga

NÁRODNÁ CENA ČESKÁ REPUBLIKA BMIAA’21 (5,000 euros)

Prague Eyes – Revitalization of Prague Riverfront Area

Prague, Czech republic, Rašínovo and Hořejší riverfront

Petr Janda / Brainwork.

© Petr Janda / Brainwork

NÁRODNÁ CENA FRANCÚZSKO BMIAA’21 (5,000 euros)

Kervalet

Saint Avé, Brittany, France

Exercice

© Exercice

NÁRODNÁ CENA TALIANSKO BMIAA’21 (5,000 euros)

Pirelli Learning Center

Viale Sarca, Milano, Italy

Onsitestudio srl

© Filippo Romano, Helene Binet

NÁRODNÁ CENA PORTUGALSKO BMIAA’21 (5,000 euros)

Lisbon Cruise Terminal

Lisbon, Portugal

Carrilho da Graça Arquitectos

© Fernado Guerra, Rita Burmester, Fábio Azevedo

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKO BMIAA’21 (5,000 euros)

New Synagogue

Zilina, Slovakia

PLURAL

© Daniela Dostálková, Katherine Thude