BMIAA’23

Sponzor cien BigMat International Architecture Award’23 je skupina BigMat International S.A. so sídlom v Luxembursku a s prítomnosťou v siedmych európskych krajinách, Belgicka, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko.

Porota vyberie celkovo štrnásť Národných cien BMIAA’23: sedem za malú bytovú architektúru a ďalších sedem za ostatné architektonické diela. Sedem krajín, ktoré sa uchádzajú o cenu, musí byť nevyhnutne zastúpených v oboch kategóriách. Sedem Národných cien za malú bytovú architektúru bude súťažiť medzi sebou o Veľkú cenu za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Sedem Národných cien za ostatné architektonické diela bude súťažiť o Veľkú cenu za architektúru BMIAA’23.

Ceny za malú bytovú architektúru: (1)

 • 7 Národných cien za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur.
 • Veľká medzinárodná cena za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Hodnota: 30 000 eur (1 500 € Národná cena + 28 500 € Veľká cena).

Ceny za architektúru(2)

 • 7 Národných cien za architektúru BMIAA’23. Vodnota: 1 500 eur.
 • Veľká medzinárodná cena za architektúru BMIAA’23. Hodnota: 30 000 eur (1 500 € Národná cena + 28 500 € Veľká cena).

Cena pre mládež(3)

 • Osobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur.

Ak to porota uzná za vhodné, môže udeliť ďalšie Čestné ocenenia bez finančnej dotácie.

(1) Udelenie ceny s osobitným dôrazom na rodinné domy v rámci novej výstavby, nadstavby, rekonštrukcie a/alebo obnovy. Do úvahy sa budú brať aj rezidenčné projekty malého rozsahu, ktoré obsahujú maximálne 12 bytových jednotiek a/alebo maximálne 1 200 m2 celkovej zastavanej plochy. V prípade, že Kancelária pre udeľovanie cien usúdi, že niektorý z predložených projektov nepatrí do tejto kategórie, môže ho so súhlasom poroty preradiť do kategórie Cena za architektúru.

(2) Zahŕňa všetky architektonické zásahy vykonané v iných oblastiach ako v malej bytovej architektúre.

(3) Okrem toho bude udelené Osobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23 za architektonické dielo, ktoré postavil architekt, ktorý mal v deň dokončenia diela menej ako 40 rokov. V prípade tímov s viacerými autormi musia túto požiadavku splniť všetci členovia tímu, aby boli oprávnení získať toto ocenenie. Táto cena, ak bude existovať, sa nevyhnutne udelí niekomu spomedzi 14 ocenenýc. 

Dve hlavné ceny nemožno vyhlásiť za neplatné, ani ich nemožno udeliť ex aequo. Z ocenených diel sa zhotoví katalóg. Konečná finančná odmena za každú z cien bude vyplatená autorom alebo spoluautorom uvedeným v prihláške na súťaž a bude sa riadiť daňovými dohodami Luxemburska s jednotlivými krajinami laureátov.Ceny za architektúruOsobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23Ak to porota uzná za vhodné, môže udeliť ďalšie Čestné ocenenia bez finančnej dotácie.

JESÚS APARICIO / PREDSEDA CENY

Doktor architektúry a profesor architektonických projektov na Fakulte architektúry Vysokej školy technickej (Escuela Superior Técnica de Arquitectura) v Madride (ETSAM).

Architektúru vyštudoval na Fakulte architektúry Vysokej školy technickej v Madride, magisterský titul z architektúry získal na Kolumbijskej univerzite v New Yorku a má doktorát z architektúry; architektúre sa teda venuje z trojakého hľadiska: prostredníctvom výskumu, výučby a odbornej praxe. Ako výskumný pracovník získal štipendium Španielskej akadémie v Ríme, Fulbrightovo štipendium/MEC a štipendium Bankia. Ako profesor zastrešuje architektonické projekty na Fakulte architektúry Vysokej školy technickej v Madride a je hosťujúcim profesorom a prednášateľom na mnohých školách a inštitúciách architektúry v Európe, Ázii a Amerike.

Stavby profesora Aparicia získali rôzne nominácie, napríklad Cenu ar+d, Cenu za architektúru a urbanizmus udelenú Magistrátom mesta Madrid, Cenu HYSPALIT za tehlovú architektúru a Cenu Saloni. V roku 2000 reprezentoval Španielsko na Bienále architektúry v Benátkach. V roku 2005 bol vybraný, aby sa zúčastnil španielskeho Bienále architektúry. V roku 2008 bol nominovaný na cenu Klippan, ako aj na Švajčiarsku cenu za architektúru (Swiss Architectural Award). V roku 2012 sa stal víťazom 39. ročníka ceny IIDA. Nedávno, v roku 2016, bol finalistom 13. ročníka Španielskeho bienále architektúry a urbanizmu. V roku 2022 získal prvú cenu v medzinárodnej súťaži zameranej na rozšírenie a rekonštrukciu Španielskej kráľovskej akadémie v Ríme.

Je tiež usporiadateľom výstav „Mladí španielski architekti“ (Jóvenes Arquitectos de España) a „Domusae, priestory pre kultúru“ (Domusae, Espacios para la Cultura). Je riaditeľom Katedry keramiky v Madride a editorom keramickej zbierky Ensayos Cerámicos. Jeho teoretické výskumy, ako aj architektonické projekty boli ocenené a publikované na medzinárodnej úrovni, ako napr.: „El Muro“, „El Hogar del Jubilado“, „Terragni, la densidad en el espacio“, „El Danteum“, „Construir con la razón y los sentidos“ a „Jesús Aparicio AA40”.

 

JESÚS DONAIRE / TAJOMNÍK CENY

Doktor architektúry a profesor architektonických projektov na ETSAM a na Polytechnickej univerzite v  Madride. 

Magisterský titul v odbore pokročilého architektonického dizajnu získal na Kolumbijskej univerzite v New Yorku vďaka Fulbrightovmu štipendiu; takisto získal čestnú cenu excelentnosti projektov a cenu Williama Kinna za výskum. Získal výskumné granty od Sociálnej rady Polytechnickej univerzity v Madride (UPM) a Španielskej kráľovskej akadémie v Ríme. 

Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na milánskej univerzite Politecnico di Milano. Bol tiež pomocným profesorom na Barnard + Columbia College of Architecture v New Yorku, profesorom na univerzite v meste Nebrija, na univerzite v Suffolku (Boston) a na Navarrskej univerzite. Je pozývaný ako rečník, lektor workshopov a porotca projektov na rôzne univerzity a kultúrne inštitúcie v Európe, Spojených štátoch a Kanade. 

Jeho odborná práca získala medzinárodné ocenenia, spomedzi ktorých možno spomenúť dve ceny ENOR, LLEDÒ, COAM Madrid, ASCER za keramickú architektúru, cenu Medzinárodnej asociácie interiérového dizajnu v Chicagu, trikrát ocenenia ARCHITIZER v New Yorku a ceny Arquitectura con Ñ. Jeho diela boli mnohokrát ocenené, publikované a vystavované.

DAVID VAN SEVEREN / BELGICKO

Šrchitekt a zakladateľ ateliéra OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

Ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen založili v roku 2002 Kersten Geers (1975) a David Van Severen (1978).

Ateliér OFFICE je známy svojou svojráznou architektúrou, v ktorej sú nerozlučne späté  realizácie a teoretické projekty. Projekty sú priame, priestorové a hlboko zakorenené v teórii architektúry. Ateliér redukuje architektúru na jej podstatu a najoriginálnejšiu podobu tým, že používa obmedzený súbor základných geometrických pravidiel na vytvorenie rámca, v ktorom sa život rozvíja v celej svojej zložitosti.

Od svojho vzniku si ateliér OFFICE Kersten Geers David Van Severen získal povesť jedného z najúspešnejších a najrenomovanejších belgických ateliérov a jedného z najoriginálnejších hlasov v súčasnej svetovej architektúre. Ateliér OFFICE sa zaoberá všetkými aspektmi architektonického a urbanistického dizajnu, vytvára projekty na všetkých úrovniach, od nábytku až po súbory plánov, v Belgicku a na medzinárodnej úrovni, a svoju činnosť spája s akademickým výskumom a výučbou. Tieto dva aspekty práce ateliéru OFFICE sa navzájom explicitne odrážajú, a vytvárajú tak nečakané paralely medzi teóriou a praxou.

David Van Severen vyštudoval architektúru a urbanizmus na Gentskej univerzite a na ETSAM. Od roku 1995 navrhuje a vyrába rôzne objekty, inštalácie a nábytok. Spolupracoval s ateliérmi Stéphane Beel Architects, Xaveer De Geyter Architects a Atelier Maarten Van Severen. Bol hosťujúcim prednášateľom a kritikom na Amsterdamskej akadémii, Technickej univerzite v Delfte, Inštitúte Berlage a na Škole architektúry vo Versailles. V súčasnosti vyučuje na Harvardovej škole dizajnu (Harvard GSD).

PETR JANDA / ČESKÁ REPUBLIKA+ SLOVENSKO

Petr Janda je architekt a umelec. Vyštudoval Fakultu architektúry na českej technickej univerzite ČVUT a Akadémiu výtvarných umení (Škola monumentálnej tvorby) v Prahe. V roku 2008 založil vlastné štúdium petrjanda/brainwork. V rokoch 2011 až 2014 bol členom predstavenstva Českej komory architektov a predsedom pracovnej skupiny pre propagáciu architektúry. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci profesor na Fakulte umení a architektúry Technickej univerzity v Liberci. V rokoch 2020 a 2021 bol finalistom súťaže Architekt roka v Českej republike. Za svoju prácu získal množstvo medzinárodných ocenení vrátane nominácie na Cenu Miesa van der Rohe 2022. Jeho prístup je založený na prepojení fyzickej a metafyzickej vrstvy projektu, rezonancii formy a obsahu a využívaní sochárskych metód s konceptuálnymi tendenciami. Používa podprahovú metódu nomádskeho myslenia, pričom v každej úlohe hľadá novú autenticitu. Vždy začína od nuly a snaží sa vyhnúť obvyklým klišé tým, že spája fyzické a metafyzické vrstvy. Za neoddeliteľnú súčasť svojej práce považuje iniciovanie projektov, v ktorých reflektuje architektonické, programové a sociálne aspekty nášho sveta.

GILLES DELALEX / FRANCÚZSKO

Gilles Delalex je jedným z riaditeľov francúzskeho architektonického ateliéru Muoto v Paríži. Ateliér Muoto založili Gilles Delalex a Yves Moreau v roku 2003. Jeho aktivity zahŕňajú oblasť architektúry, mestského plánovania, dizajnu, výučby a vedeckého výskumu. Jeho práca často predstavuje minimalistické štruktúry, ktoré môžu kombinovať rôzne činnosti, vyvíjať sa v čase a spájať ekonomické a estetické otázky. Od svojho vzniku ateliér realizoval množstvo projektov, od súborov plánov a inštalácií až po verejné a obytné budovy. Bol zvolený za usporiadateľa Francúzskeho pavilónu pri príležitosti Bienále v Benátkach v roku 2023. Gilles študoval v Grenobli, Montreale, Bruseli a Manchestri. Získal doktorát z umenia na Univerzite umenia a dizajnu v Helsinkách. Je profesorom na Vysokej škole architektúry v Paríži (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture / ENSA Paris-Malaquais), vedúcim katedry THP (teória, história, projektovanie) a spoluriaditeľom laboratória LIAT pre infraštruktúry).

 

ENRICO MOLTENI / TALIANSKO

Enrico Molteni (1969) je architekt a profesor.

Študoval na milánskej univerzite Politecnico di Milano, na Škole architektúry v Aarhuse (Dánsko) a na Katalánskej polytechnickej univerzite (Španielsko), kde získal doktorát.

V roku 1997 si otvoril vlastný ateliér v Miláne.

Zúčastnil sa na viac ako 125 súťažiach dizajnu. Jeho diela, ktorá zahŕňajú projekty v Taliansku, Južnej Kórei a Thajsku, boli publikované a ocenené na medzinárodnej úrovni.

Bol profesorom na Akadémii v Mendrisiu a v súčasnosti vyučuje na univerzite v Janove. Prednášal a zúčastňoval sa na architektonických výstavách v mnohých inštitúciách v Taliansku i v zahraničí.

Bol šéfredaktorom časopisu Casabella.

 

NUNO BRANDÃO COSTA / PORTUGALSKO

Nuno Brandão Costa ukončil štúdium na Fakulte architektúry Univerzity v Porte (FAUP) v roku 1994 a doktorát získal v roku 2013. 

V rokoch 1992/1993 bol stážistom v ateliéri Herzog & de Meuron v Bazileji a v roku 1998 si založil vlastný ateliér v Porte.

Bol asistentom profesorov Domingosa Tavaresa a Pedra Ramalha a v súčasnosti zastupuje funkciu regenta na katedre navrhovania projektov Project 4, kde vyučuje od roku 2001. V rokoch 2014-2015 bol koordinátorom a učiteľom v rámci pokročilého študijného programu v oblasti architektonického dizajnu na FAUP pod vedením Eduarda Souta de Mouru. Spolu s profesorom Josém Miguelom Rodriguesom koordinuje doktorandské štúdium na FAUP, variant E „Projektová teória a prax“. 

Spolu so Sérgiom Mahom bol vymenovaný za usporiadateľa oficiálneho portugalského zastúpenia na 16. Bienále architektúry v Benátkach 2018.

Bol hosťujúcim prednášateľom na ETSAM, Navarrskej univerzite, v Barozziho ateliéri, na univerzite v Girone, ako aj v kampuse EHL v Lausanne. Bol hosťujúcim kritikom na Fakulte architektúry Univerzity Minho (EAUM), na Katedre architektúry Univerzity v Coimbre (DARQ), na FAPyD-UNR v Rosariu v Argentíne, na Univerzite Iuav v Benátkach, na Harvard Graduate School of Design (GSD) v Cambridge, v USA, na Ecole Polytechnique Fédérale v Lausanne (ENAC-EPFL) a na ETH GTA vo švajčiarskom Zürichu.

ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES / ŠPANIELSKO

Ángela García de Paredes (Madrid, 1958, doktorát na ETSAM) založila ateliér Paredes Pedrosa Arquitectos spolu s Ignaciom Pedrosom v roku 1990. Profesorka na Katedre projektového dizajnu na ETSAM, hosťujúca profesorka, prednášajúca, porotkyňa a usporiadateľka v národnom a medzinárodnom kontexte. Bola ocenená na niekoľkých španielskych a iberoamerických bienále a vystavovala na piatich benátskych bienále, v roku 2018 s monografickou výstavou.

Jej architektonické diela zahŕňajú kultúrne stavby, ako aj špecifické zásahy do historických budov. Získala ocenenia na národnej a medzinárodnej úrovni, vrátane ocenenia španielskej vlády, španielsku Zlatú medailu za výtvarné umenie v roku 2014, Cenu AREA 1999, Španielsku cenu za architektúru 2007, Zlatú medailu za udržateľnú architektúru 2012, Európsku cenu AADIPA 2015, bola finalistkou súťaže EUmies 2015 a získala Cenu Aga Khan 2016, Čestné uznanie Piranesiho ceny v Ríme 2016 a Cenu Eduarda Torroju 2016.

ORGANIZÁTOR

Skupina BigMat International SA s ústredným sídlom v Luxembursku, ktorá pôsobí v siedmich európskych krajinách (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko), organizuje Medzinárodnú cenu za architektúru „BigMat International Architecture Award’23“.

Skupina bola založená v roku 1981 s cieľom uľahčiť distribúciu stavebných materiálov prostredníctvom združenia nezávislých podnikateľov. Medzinárodná cena za architektúru vznikla v Španielsku v roku 2005 a po troch ročníkoch sa rozšírila na medzinárodnú úroveň, kde dosiahla obrovskú účasť. V prvom medzinárodnom ročníku ceny v roku 2013 zvíťazil belgický architekt Xaveer de Geyter a vyhlásenie výsledkov sa konalo v španielskej Granade. Výsledky druhého ročníka v roku 2015, ktorého víťazom bol španielsky architekt Alberto Campo Baeza, boli vyhlásené v nemeckom Berlíne. V treťom ročníku v roku 2017 bol za víťaza vyhlásený francúzsky architektonický ateliér Lacaton & Vassal v meste Florencia. Vo štvrtom ročníku v roku 2019, ktorého víťazom sa stal portugalský architekt Souto de Moura, bola cena vyhlásená vo francúzskom meste Bordeaux. V poslednom ročníku v roku 2021, ktorý sa konal pri príležitosti 40. výročia založenia skupiny BigMat International SA, získal belgický architekt Xaveer de Geyter opäť prestížne ocenenie v meste Paríž.

Nový ročník v roku 2023, šiesty medzinárodný ročník, sa bude opäť snažiť oceniť diela architektonickej výnimočnosti realizované za posledné štyri roky v siedmich účastníckych krajinách, v ktorých sa značka BigMat nachádza.

CIEĽ CENY

Cieľom Ceny je oceniť a upozorniť na tie architektonické diela akéhokoľvek rozsahu a kategórie, ktoré významne prispeli k súčasnej architektonickej kultúre, a okrem toho chce Cena venovať osobitnú pozornosť malej obytnej architektúre, ktorá dokázala poskytnúť kvalitné priestory pre svojich obyvateľov v Belgicku, Českej republike, na Slovensku, vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku. 

Na posilnenie tohto záujmu Skupiny BigMat budú v tomto novom ročníku udelené dve hlavné ceny, každá v hodnote 30 000 €: jedna určená špeciálne na ocenenie projektov malej bytovej architektúry a druhá určená pre ostatné architektonické diela. Každá zo siedmich krajín preto bude mať Národnú cenu za malú bytovú architektúru a ďalšiu Národnú cenu za architektúru. Zo 7 národných cien za malú bytovú architektúru bude jedna povýšená na Veľkú cenu za malú bytovú architektúru BIMAA’23 a rovnako zo 7 národných cien za ostatné architektonické diela bude jedna povýšená na Veľkú cenu za architektúru BIMAA’23.

Cena je určená len pre architektov, ktorí majú svoje profesionálne sídlo v jednej zo siedmich účastníckych krajín, ktoré sa ceny zúčastňujú. Diela, ktoré architekti s profesionálnym sídlom v jednej z týchto krajín prezentujú, musia byť tiež postavené v tej istej krajine.

Každý architekt môže bezplatne prezentovať toľko diel, koľko považuje za vhodné, pričom každé dielo treba prihlásiť individuálnym spôsobom. V prípade, že ide o prácu realizovanú viacerými autormi, minimálne jeden zo spoluautorov musí spĺňať predchádzajúce podmienky. Každý architekt musí potvrdiť svoju prihlášku zvolením možnosti „Malá bytová architektúra“ alebo „Architektúra“ (ktorá nezahŕňa malú bytovú architektúru).

 

AKCEPTÁCIA

Budú akceptované diela, ktoré boli postavené medzi 1. januárom 2019 a 1. januárom 2023 vo všetkých účastníckych krajinách.  Žiadne dielo, ktoré bolo finalistom alebo víťazom v predchádzajúcich ročníkoch ceny, sa nebude môcť zúčastniť v tomto šiestom ročníku.  

Okrem toho sa o ceny BMIAA nemôžu opätovne uchádzať architekti alebo architektonické štúdiá, ktoré získali Veľkú cenu v predchádzajúcich ročníkoch. 

Ceremónia odovzdania cien sa uskutoční pri príležitosti výročného kongresu skupiny BigMat International v novembri 2023 v niektorom z európskych miest.  

V čase podania prihlášky bude každé dielo zaregistrované v krajine, kde sa nachádza profesionálne sídlo architekta zodpovedného za projekt a ktoré sa musí zhodovať s krajinou, kde bolo dielo postavené. Pokiaľ by existovali viacerí autori s profesionálnym sídlom vo viac než jednej zo siedmich zúčastnených krajín, projekt môže byť prezentovaný iba jedným z nich, ktorého profesionálne sídlo sa nachádza v krajine, kde bolo dielo postavené.

CENA

Porota vyberie celkovo štrnásť Národných cien BMIAA’23: sedem za malú bytovú architektúru a ďalších sedem za ostatné architektonické diela. Sedem krajín, ktoré sa uchádzajú o cenu, musí byť nevyhnutne zastúpených v oboch kategóriách. Sedem Národných cien za malú bytovú architektúru bude súťažiť medzi sebou o Veľkú cenu za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Sedem Národných cien za ostatné architektonické diela bude súťažiť o Veľkú cenu za architektúru BMIAA’23.

Hodnota cien:

Ceny za malú bytovú architektúru: (1)

 • 7 Národných cien za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur .
 • Veľká medzinárodná cena za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Hodnota: 30 000 eur (1 500 € Národná cena + 28 500 € Veľká cena).
 

Ceny za architektúru: (2)

 • 7 Národných cien za architektúru BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur.
 • Veľká medzinárodná cena za architektúru BMIAA’23. Hodnota: 30 000 eur (1 500 € Národná cena + 28 500 € Veľká cena).
 

Cena pre mládež: (3)

 • Osobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23. Hodnota: 1 500 eur.
 
Ak to porota uzná za vhodné, môže udeliť ďalšie Čestné ocenenia bez finančnej dotácie.
 

(1) Udelenie ceny s osobitným dôrazom na rodinné domy v rámci novej výstavby, nadstavby, rekonštrukcie a/alebo obnovy. Do úvahy sa budú brať aj rezidenčné projekty malého rozsahu, ktoré obsahujú maximálne 12 bytových jednotiek a/alebo maximálne 1 200 m2 celkovej zastavanej plochy. V prípade, že Kancelária pre udeľovanie cien usúdi, že niektorý z predložených projektov nepatrí do tejto kategórie, môže ho so súhlasom poroty preradiť do kategórie Cena za architektúru.

(2) Zahŕňa všetky architektonické zásahy vykonané v iných oblastiach ako v malej bytovej architektúre.

(3) Okrem toho bude udelené Osobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23 za architektonické dielo, ktoré postavil architekt, ktorý mal v deň dokončenia diela menej ako 40 rokov. V prípade tímov s viacerými autormi musia túto požiadavku splniť všetci členovia tímu, aby boli oprávnení získať toto ocenenie. Táto cena, ak bude existovať, sa nevyhnutne udelí niekomu spomedzi 14 ocenených.

Dve hlavné ceny nemožno vyhlásiť za neplatné, ani ich nemožno udeliť ex aequo. Z ocenených diel sa zhotoví katalóg. Konečná finančná odmena za každú z cien bude vyplatená autorom alebo spoluautorom uvedeným v prihláške na súťaž a bude sa riadiť daňovými dohodami Luxemburska s jednotlivými krajinami laureátov.

POROTA

Porotu budú tvoriť členovia s vysokým renomé z každej zúčastnenej krajiny. Žiaden z členov poroty nebude môcť prezentovať vlastné dielo alebo diela, na ktorých sa zúčastnil. Rovnako nemôže mať príbuzenský vzťah až do druhého stupňa s niektorým z účastníkov.

 • PREDSEDA: Jesús Aparicio. Doktor architektúry a vyučujúci na Polytechnickej univerzite v Madride.
 • TAJOMNÍK: Jesús Donaire. Doktor architektúry a profesor na Polytechnickej univerzite v Madride. S hlasom, ale bez hlasovacieho práva.
 
 • ČLENOVIA S HLASOVACÍM PRÁVOM:

  David Van Severen (Office Kersten Geers David Van Severen), Zástupca Belgicka.

  Petr Janda (Brainwork), Zástupca Českej republiky a Slovenska.

  Gilles Delalex (Muoto Architecture Studio), Zástupca Francúzska.

  Enrico Molteni, Zástupca Talianska.

  Nuno Brandão Costa, Zástupca Portugalska.

  Ángela García de Paredes, Zástupkyňa Španielska.

 

Porota prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov, pričom v porote je sedem členov s hlasovacím právom. V prípade remízy by sa pristúpilo k druhému hlasovaniu. Ak by táto pretrvávala, rozhodol by kvalitatívny hlas predsedu.

V priebehu procesu budú spísané dve zápisnice. Prvá bude obsahovať výber maximálne 10 diel z malej bytovej architektúry a ďalších 10 diel z ostatných architektonických kategórií za každú krajinu a bude zverejnená na digitálnej platforme súťaže v priebehu mesiaca júl 2023. Kancelária pre udeľovanie cien oznámi tento výber elektronickou poštou iba zvoleným subjektom. 

Druhá zápisnica bude obsahovať záverečné rozhodnutie poroty so štrnástimi ocenenými projektmi. Časť zápisnice s výberom štrnástich projektov ašpirujúcich na Hlavné ceny sa zverejní na digitálnej platforme súťaže v priebehu mesiaca september 2023. Kancelária pre udeľovanie cien oznámi tieto skutočnosti elektronickou poštou zvoleným subjektom. Obidve Veľké medzinárodné ceny budú vyhlásené na záverečnej ceremónii.

PRIHLÁŠKY

Termín na podanie prihlášky a na predloženie potrebnej dokumentácie začína plynúť v stredu 18. januára 2023 a končí vo štvrtok 27. apríla 2023 o 23:59 hod. Potrebná dokumentácia pre prvú fázu Ceny BMIAA’23 pozostáva z digitálneho podania všetkých informácií potrebných na porozumenie projektu. Registráciu a nahratie dokumentácie pre každý projekt nájdete v časti „REGISTRÁCIA PROJEKTU“ na digitálnej platforme: www.architectureaward.bigmat.com

Okrem toho v čase registrácie dostane každý uchádzač potvrdzujúci e-mail s registračným číslom, ktoré sa bude používať počas prvej fázy udeľovania ceny.

Skupina BigMat nenesie žiadnu zodpovednosť za pravosť údajov poskytnutých účastníkmi v registračných formulároch a vyhradzuje si právo vylúčiť projekty, ktoré nespĺňajú podmienku pravosti..

VÝBEROVÝ PROCES

PRVÁ FÁZA

Na účely overenia návrhov kandidáti nahrajú nasledujúce informácie a dokumentáciu pre každý projekt v časti „REGISTRÁCIA PROJEKTOV“:

INFORMÁCIE

 • Identifikácia a kontaktné údaje úradu zodpovedného za projekt.
 • Identifikácia a kontakt na autora alebo vedúceho projektového tímu.
 • Názov, rok dokončenia diela, lokalizácia a celková rozloha projektu.
 • Identifikácia typu kategórie diela podľa A alebo B:
 

A. Projekty malej bytovej architektúry

Udelenie ceny s osobitným dôrazom na rodinné domy v rámci novej výstavby, nadstavby, rekonštrukcie a/alebo obnovy. Do úvahy sa budú brať aj rezidenčné projekty malého rozsahu, ktoré obsahujú maximálne 12 bytových jednotiek a/alebo maximálne 1 200 m2 celkovej zastavanej plochy. V prípade, že Úrad pre udeľovanie cien usúdi, že niektorý z predložených projektov nepatrí do tejto kategórie, môže ho so súhlasom poroty preradiť do kategórie Cena za architektúru.

B. Architektonické projekty

Zahŕňa všetky architektonické zásahy vykonané v iných oblastiach ako v malej bytovej architektúre.

 • Krátky popis projektu (maximálne 300 slov).
 • Autorské kredity.

 

DOKUMENTÁCIA

 • 1 jediný dokument PDF menší ako 15 MB, s dvomi horizontálnymi panelmi DIN A3, s dokumentmi potrebnými na porozumenie projektu.

Za účelom jednoduchej identifikácie bude na každom z panelov umiestnený registračný kód v obdĺžniku s rozmermi 10 x 30 mm v pravom hornom rohu.

Porota vyberie pre každú krajinu maximálne 10 projektov malej bytovej architektúry a maximálne 10 iných architektonických projektov, spolu maximálne 140 projektov spomedzi siedmich krajín.

DRUHÁ FÁZA

Po vybraní maximálne 10 diel za každú krajinu a kategóriu Kancelária pre udeľovanie cien požiada vybraných kandidátov o ďalšiu dokumentáciu vo fyzickej forme, ktorú bude treba zaslať do sídla skupiny BigMat v Madride (Španielsko), kde sa bude konať záverečné zasadnutie poroty. Na tomto zasadnutí sa rozhodne o Národných cenách BMIAA’23, Veľkej medzinárodnej cene za malú bytovú architektúru BMIAA’23, Veľkej medzinárodnej cene za architektúru BMIAA’23 a prípadne o Osobitnom ocenení Mladí architekti BMIAA’23.

Projekty, ku ktorým nebude včas zaslaná kompletná dokumentácia, budú vylúčené. Bude sa vyžadovať zaslanie dokladu o fyzickom odoslaní (e-mailom).

ZÁVEREČNÁ FÁZA A ODOVZDANIE CIEN

Porota zasadne, aby udelila štrnásť cien. Záverečné rozhodnutie sa zverejní počas ceremónie odovzdávania cien, ktorá sa bude konať v novembri 2023 v niektorom z európskych miest. 

Na získanie niektorej z cien je podmienkou, aby sa hlavný autor každého oceneného projektu dostavil na ceremóniu odovzdávania cien na základe pozvánky Skupiny BigMat. 

V záujme šírenia diel finalistov a víťazov môže skupina BigMat po slávnostnom odovzdaní cien organizovať rôzne podujatia na ich propagáciu, ako sú katalógy, výstavy a/alebo publikácie na sociálnych sieťach. V tomto prípade budú autori o tom informovaní. Na tento účel sú autori povinní poskytnúť obrázky súvisiace s každým vybraným projektom, ktorý sa stal finalistom a víťazom.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Účasť na tejto súťaži znamená úplný súhlas s týmito podmienkami. Voči rozhodnutiu poroty nie je možné sa odvolať.  Akékoľvek pochybnosti alebo zmeny týchto podmienok bude riešiť porota, ktorej rozhodnutie bude neodvolateľné a bude oznámené prostredníctvom digitálnej platformy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov vás informujeme, že na získanie prístupu k Cene za architektúru budete požiadaní o vyplnenie dotazníka s osobnými a profesijnými údajmi, aby sme ich mohli spracovať na účely manažovania súvisiaceho s udelením ceny v súlade s vyššie uvedenými právnymi základmi a spracovať vaše vyobrazenie v akomkoľvek formáte ako účastníka, finalistu alebo víťaza ktoréhokoľvek z podujatí súvisiacich s cenou.

Vzhľadom k tomu, že ide o cenu medzinárodného rozsahu, bude potrebné, aby sa počas prípravných aktivít aj na odovzdávaní cien povolilo nahrávanie obrazového materiálu a videí zúčastnených, súťažiacich a výhercov, aby bolo možné cenu šíriť prostredníctvom webovej stránky http://architectureaward.bigmat.com/ alebo na sociálnych sieťach spojených s cenou a Skupinou BigMat.

Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom dotazníka, ako aj súhlas so spracovaním vášho vyobrazenia je preto povinné, pretože v opačnom prípade nebude možné zúčastniť sa na udeľovaní cien.

Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov bude oprávnené na základe vašej slobodnej a dobrovoľnej účasti na udeľovaní cien, pričom vás informujeme, že tieto údaje nebudú odovzdané tretím stranám s výnimkou manažovania súvisiaceho s udelením ceny.

Organizátor bude poskytnuté osobné údaje uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na trvanie vzťahu medzi stranami v súvislosti s riadením súťaže a za účelom šírenia informácií o účastníkoch, finalistoch a výhercoch súťaže.

Na druhej strane, a iba na kultúrne účely, budú osobné údaje a obrazové záznamy finalistov a víťazov k dispozícii aj po skončení ročníka, na ktorom sa zúčastnili, s cieľom šíriť víťazný projekt alebo dielo.

V každom prípade, pri uplatnení príslušného práva na zrušenie, námietku alebo obmedzenie, alebo keď sa usúdi, že spracovanie údajov účastníkov už nie je potrebné, pristúpime podľa možnosti k ich bezpečnému vymazaniu alebo zničeniu, pokiaľ nie je potrebné ich uchovávať z dôvodu akéhokoľvek právneho ustanovenia. V takom prípade vás budeme informovať a údaje zablokujeme.

Takisto vás informujeme, že vaše osobné údaje budú spracovávané s maximálnou dôvernosťou.

Uvedené údaje budú zahrnuté do databázy, ktorej vlastníkom je BIGMAT INTERNATIONAL na vyššie uvedený účel manažovania a šírenia ceny a na informovanie účastníkov o budúcich súťažiach, ako aj na poskytovanie zaujímavých informácií týkajúcich sa tohto odvetvia. Okrem toho, ak chcete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie, námietku, obmedzenie a prenosnosť svojich údajov, kontaktujte nás na adrese 5 Place de la Gare L-1616 Luxembourg, tel. č.: +352 28 4878 1075 alebo zašlite e-mail na adresu architectureaward@bigmat.com. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke http://architectureaward. bigmat.com/

BIGMAT
JE PRÍTOMNÝ
V SIEDMYCH
EURÓPSKYCH
KRAJINÁCH

6ª ROČNÍK

BIGMAT
INTERNATIONAL
ARCHITECTURE
AWARD

PRESEDA
JESÚS APARICIO

TAJOMNÍK
JESÚS DONAIRE

ČLENOVIA
DAVID VAN SEVEREN
PETR JANDA
GILLES DELALEX
ENRICO MOLTENI
NUNO BRANDÃO COSTA
ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES

18.01- 27.04.2 LEHOTA
NA REGISTRÁCIU

PDF
<15MB 2 PANELY DIN A3