PODMÍNKAMI ZPRACOVÁNI

<< Cenu BigMat’19 International Architecture Award organizuje

S.A. BigMat International

25 route d’Esch Luxembourg

L-1470 Luxembourg

Tel. : +352/274426-1

Fax : +352/274426-99

http://www.bigmat.com

Osobní data, která sdělí účastnící soutěže při své registraci, jsou zpracovávána v souladu

se zákonem z 2. srpna 2002 o ochraně osob při zpracovávání údajů osobního charakteru.

Tyto údaje se shromažďují s cílem dosáhnout dobrého průběhu soutěže o Cenu  BigMat’15 International Architecture Award, dále pro účely přímého marketingu, tak aby bylo možno představit služby a produkty, které účastníkům BigMat International S.A. nabízí.

Tím, že účastník sdělí údaje o sobě, souhlasí s takovým zpracováním dat osobního

charakteru.

V souladu se zákonem má účastník právo na přístup, změnu či odmítnutí veškerého zpracovávání údajů, které se jej týkají tak, že na výše uvednou adresu BigMat International S.A. zašle doporučený dopis. >>

 

 « Souhlasím s podmínkami zpracování »

 

« Účastník prohlašuje, že je držitelem práv k fotografiím, které představuje.

Ručí BigMat International S.A.  za to, že  reprodukce fotografií jsou volné. Výslovně souhlasí, aby BigMat International S.A.  či kterýkoliv partner BigMat International S.A. mohl tyto fotografie a všechny prvky na nich obsažené reprodukovat za účelem jejich digitálního uchování, využití na reklamních nosičích, jejich zveřejňování v rámci vydávání katalogů či jiných reklamních nosičů. Účastník každopádně ručí za to, že proti BigMat International S.A. nebude z důvodu využití jím předložených fotografií podána žaloba třetí osobou. »