PODMIENKY POUŽÍVANIA

Cena BigMat’19 International Architecture Award je organizovaná

S.A. BigMat International

25 Route d’Esch Luxemburgo

L-1470 Luxemburgo

Tel.: +352/274426-1

Fax: +352/274426-99

http://www.bigmat.com

 

S osobnými údajmi poskytnutými účastníkmi

počas zápisu sa bude zaobchádzať v súlade so Zákonom o ochrane

osobných údajov z 2. augusta 2002.

Cieľom zberu uvedených údajov je umožniť dobrý chod

Ceny BigMat’17 International Architecture Award a použitie

priameho marketingu na predstavenie účastníkom služieb a produktov, ktoré BigMat

International S.A. poskytuje.

Účastník uvedením svojich údajov súhlasí so spracovaním

osobných údajov za týmto účelom.

V súlade so zákonom, účastník má právo na prístup, zmenu alebo

odmietnutie spracovania údajov, ktoré sa ho týkajú zaslaním

doporučeného listu adresovaného BigMat International S.A. na vyššie uvedenú adresu. »

 

 «“Súhlasím s podmienkami používania“

 

«“Účastník prehlasuje, že je majiteľom práv predložených

fotografií. Garantuje BigMat International S.A., že uvedené fotografie nepodliehajú

právam. Výslovne autorizuje, aby ich BigMat International S.A. alebo ktorýkoľvek

spoločník BigMat International S.A.

reprodukoval a všetky prvky, ktoré obsahujú

na ich digitálne uloženie a edíciu

reklamných nosičov, ako aj na informovanie verejnosti

v katalógoch a iných reklamných nosičoch.»

Účastník preberá úplnú zodpovednosť voči akémukoľvek odvolaniu, ktoré by vzniklo »

následkom použitia predložených fotografií, ktoré by mohla voči BigMat International S.A.»

podať tretia strana.“ »